[ Generalna ] 25 Decembar, 2012 10:33

Čuvam te

za svoje tišine.

Još si čarobna iskra

u oku

sjaj što mi stvara.

Skriven u mome srcu,

dio si mene same,

ko odbljesak

davnog ljeta

u srcu ćilibara.

 

[ Generalna ] 12 Decembar, 2012 15:30
Photobucket
[ Generalna ] 07 Decembar, 2012 14:49
Jesen kraj Une