[ Generalna ] 28 April, 2014 20:37

Ne strepim od magli
kad ispod trepavica
mi se spuste,
niti od godina,
što kao nemirna rijeka
kliznuše kroz prste,
dok kao malene svice
plamenom ljubavi
palih sićušna svjetla.

Dušu sam
na srebrn mjesec ukalemila
i grlim svemir kao najdraže
čedo svoje.
U srebrnoj barci snova
plovim ka jeseni zreloj
i Suncu zlaćane boje.

Prolazi život
U magnovenju
nikada ne svraćam
u ponore sebe,
jer strepim
u tamnim hodnicima duše,
jedne zore,
da možda ponovo
ne pronađem tebe.

[ Generalna ] 28 April, 2014 20:37

Ne strepim od magli
kad ispod trepavica
mi se spuste,
niti od godina,
što kao nemirna rijeka
kliznuše kroz prste,
dok kao malene svice
plamenom ljubavi
palih sićušna svjetla.

Dušu sam
na srebrn mjesec ukalemila
i grlim svemir kao najdraže
čedo svoje.
U srebrnoj barci snova
plovim ka jeseni zreloj
i Suncu zlaćane boje.

Prolazi život
U magnovenju
nikada ne svraćam
u ponore sebe,
jer strepim
u tamnim hodnicima duše,
jedne zore,
da možda ponovo
ne pronađem tebe.

[ Generalna ] 14 April, 2014 00:20
Bestidno su izmilile godine
sa prašnjavih listova kalendara.

Ko čaj u pet
naiskap ispijena mladost.

U okrnjenom ogledalu
kao meandri života
brižljivo skrivene bore:
na licu oslkana
prohujala
tuga i radost.

Da li sam to ja?
Ili se s krhotina
na me ceri moja sjena?

Da li u nečujnom vrisku
izgubih sebe?

Umorna lica,
znam
da još sam ona ista žena,
što kao najljepši nakit
u osmijehu nosi tebe.