[ Generalna ] 14 Septembar, 2013 10:01

Masku Pajaca nosim!

Snovima oblake bojim-

kradem boje od duge!

Praporce putem bacam,

pa zvonim,

zvonim,

zvonim…

Zvonjava ispunjava

hodnike, praznine.

 

Masku Pajaca nosim,

šarenu,

varljivu,

tešku.

Iza nje krijem od svijeta

svoje tišine i tmine.

 

Masku Pajaca nosim!

Smijem se,

šapućem,

vičem,

pa bježim,

bježim,

bježim…

Stotine konja vranih

samo su moje sluge.

 

Masku Pajaca nosim!

Iza nje lice krijem.

Možda me sustići neće

sve moje sjene

i tuge.

[ Generalna ] 13 Septembar, 2013 23:43

Kad zamirišu

na kišu

predvečerja rumena,

Na horizontu,

smrvljen,

u prahu,

još jedan

nestane dan…

Nježno,

ko lahor,

takne me,

o tebi

misao skrivena…

Znam

- to, čežnja

se sjenama igra,

budeći

godine davne

u drhtaju

jednog trena!